ویژگی و برتری های بیلبورد تبلیغاتی بیواسطه

لیست قیمت های خرید بنر تبلیغاتی بی واسطه

جامع کشوری
یک میلیون تومان
نمایش در کل کشور
نمایش در همه دسته بندی ها
حداقل 0.5 میلیون نمایش تضمینی
دارای پنل بررسی نتایج
خرید این طرح
استانی
صد هزار تومان
نمایش در کل کشور
نمایش در یک دسته بندی
حداقل پنجاه هزار نمایش تضمینی
دارای پنل بررسی نتایج
خرید این طرح
تخصصی استانی
صد هزار تومان
نمایش در یک استان
نمایش در همه دسته بندی ها
حداقل پنجاه هزار نمایش تضمینی
دارای پنل بررسی نتایج
خرید این طرح
شهری
نوزده هزار تومان
نمایش در یک استان
نمایش در یک دسته بندی
حداقل پنج هزار نمایش تضمینی
دارای پنل بررسی نتایج
خرید این طرح

تعرفه کلیکی

جهت آگاهی از تعرفه های کلیکی بی واسطه با آی دی تلگرام زیر پیام ارسال کنید.

پشتیبانی تبلیغات

نمایش ویدئو

بی واسطه می تواند ویدئوی کسب و کار شما را به مدت یک دقیقه به کاربران نمایش دهد و به ازای بازدید کامل ویدئو توسط هر کاربر مطابق جدول زیر هزینه آن را پرداخت کنید.

طرح پیشنهادی ما
A
طرح ویژه
B
طرح گسترده
C
طرح برندسازی
D
طرح شرکتی
E
طرح مقدماتی
ارتباط با پشتیبان سفارش این طرح سفارش این طرح سفارش این طرح سفارش این طرح
تعداد نمایش بیش از 500 هزار بار 50 هزار بار 5 هزار بار 500 بار 100 بار
مبلغ کل توافقی 4 میلیون تومان 620 هزار تومان 70 هزار تومان 15 هزار تومان
پنل بررسی نتایج دارد دارد دارد دارد دارد