نظافت کلی

attach_money قیمت :

2000 2000تومان

نظافت کلی مجتمع ها با ابزار و مواد شوینده و دستگاه مکانیزه و کف شویی بازدید رایگان می باشد و به طور کنترات گرفته می شود.

به اشتراک بگذارید:

محصولات مشابه :

آموزش نقاشی کودکان در کرج

3,000,000 2,000,000 تومان

آموزش نقاشی کودکان در کرج

3,000,000 2,000,000 تومان

آموزش نقاشی کودکان در کرج

3,000,000 2,000,000 تومان