نظافت کلی

attach_money قیمت :

2000تومان

نظافت کلی مجتمع ها با ابزار و مواد شوینده و دستگاه مکانیزه و کف شویی بازدید رایگان می باشد و به طور کنترات گرفته می شود.

درباره ما :

_ manager of

شرکت خدماتی آذین پویش کرج

chevron_left

به اشتراک بگذارید:

سایر محصولات مرتبط :

نظافت منزل هر ۸ ساعت کاری 13۰۰۰۰هزار تومان نیروی خانم و اقا با تجربه در خدمت شهروندان عزیز .شرکت خدماتی اذین پویش کرج ۳۴۴۰۵۱۰۰ ۰۹۱۹۷۲۷۲۴۷۷

130000 تومان

شستشوی استخرها با مواد ضد عفونی کننده هر متر مربع ۲۰۰۰تومان بازدید قبل از اجرای کار توسط کارشناس رایگان می باشد. ۳۴۴۰۵۱۰۰ ۰۹۱۹۷۲۷۲۴۷۷ شرکت اذین پویش کرج

2000 0 تومان

کف شویی سالن ها ، باشگاه ها ،مدارس ،مجتمع های مسکونی هر متر مربع ۲۰۰۰ تومان قبل از اجرا توسط کارشناس بازدید به صورت رایگان می باشد ۰۹۱۹۷۲۷۲۴۷۷ .۳۴۴۰۵۱۰۰

2000 0 تومان

کف شویی سالن ها ، باشگاه ها ،مدارس ،مجتمع های مسکونی هر متر مربع ۲۰۰۰ تومان قبل از اجرا توسط کارشناس بازدید به صورت رایگان می باشد.

2000 0 تومان

نظافت کلی ،کف شویی و خشکشویی صندلی ها ،و......هر متر مربع ۲۰۰۰تومان بازدید بطور رایگان توسط کارشناس انجام می شود.

2000 تومان

نظافت کلی ،کف شویی و خشکشویی صندلی ها ،و......هر متر مربع ۲۰۰۰تومان بازدید بطور رایگان توسط کارشناس انجام می شود.

2000 تومان

نظافت واحدهای خالی به طور کنترات با «بازدید کارشناس »هر متر مربع ۲۰۰۰تومان با ابزار و مواد شوینده و دستگاه کف شویی

2000 تومان

نظافت واحدهای خالی به طور کنترات با «بازدید کارشناس »هر متر مربع ۲۰۰۰تومان با ابزار و مواد شوینده و دستگاه کف شویی

2000 تومان

نیروی خدمات برای ادارات و منازل و موسسات هر ۸ ساعت کاری ۹۰۰۰۰تومان

130000 تومان

نظافت کلی مجتمع ها با ابزار و مواد شوینده و دستگاه مکانیزه و کف شویی بازدید رایگان می باشد و به طور کنترات گرفته می شود.

2000 تومان

نظافت کلی مجتمع ها با ابزار و مواد شوینده و دستگاه مکانیزه و کف شویی بازدید رایگان می باشد و به طور کنترات گرفته می شود.

2000 تومان

نظافت کلی مجتمع ها با ابزار و مواد شوینده و دستگاه مکانیزه و کف شویی بازدید رایگان می باشد و به طور کنترات گرفته می شود.

2000 تومان

تومان

تومان

تومان

تومان

تومان