نظافت واحدهای خالی

attach_money قیمت :

2000 2000تومان

نظافت واحدهای خالی به طور کنترات با «بازدید کارشناس »هر متر مربع ۲۰۰۰تومان با ابزار و مواد شوینده و دستگاه کف شویی

به اشتراک بگذارید:

محصولات مشابه :

آموزش نقاشی کودکان در کرج

3,000,000 2,000,000 تومان

آموزش نقاشی کودکان در کرج

3,000,000 2,000,000 تومان

آموزش نقاشی کودکان در کرج

3,000,000 2,000,000 تومان