نظافت کلی بانک شعبه های البرز

attach_money قیمت :

2000 2000تومان

نظافت کلی ،کف شویی و خشکشویی صندلی ها ،و......هر متر مربع ۲۰۰۰تومان بازدید بطور رایگان توسط کارشناس انجام می شود.

به اشتراک بگذارید:

محصولات مشابه :

آموزش نقاشی کودکان در کرج

3,000,000 2,000,000 تومان

آموزش نقاشی کودکان در کرج

3,000,000 2,000,000 تومان

آموزش نقاشی کودکان در کرج

3,000,000 2,000,000 تومان