آموزش های تخصصی

attach_money قیمت :

1 1تومان

واحد آموزش شرکت رابین رخشان پویا شیمی اقدام به برگزاری دوره های تخصصی برای صنایع مختلف و پژوهشگران محترم در زمینه های مختلف علمی و مهارتی مینماید آدرس ایمیل : RRPC.Company@Gmail.com

به اشتراک بگذارید:

محصولات مشابه :

آموزش نقاشی کودکان در کرج

3,000,000 2,000,000 تومان

آموزش نقاشی کودکان در کرج

3,000,000 2,000,000 تومان

آموزش نقاشی کودکان در کرج

3,000,000 2,000,000 تومان